Strona główna Galeria Archiwum O szkole Kontakt

Poczta

Rekrutacja

Projekty edukacyjne

Biblioteka

Ars, czyli jak dbać o miłość?

W roku szkolnym 2014/2015 we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łosicach w szkole jest realizowany program edukacyjny pt. „Ars, czyli jak dbać o miłość?” w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

W ramach programu uczniowie uczestniczą w cyklu spotkań z psychologiem, szkolnymi koordynatorami projektu, wychowawcami oraz katechetami.

Rodzicom uczniów objętych programem również zostały przedstawione główne jego założenia.

Program ma na celu uświadomienie szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie, motywowanie do zaprzestania ich używania, a także dostarczenie wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia.

Program przypomina o następujących wartościach: dojrzała miłość, bezpieczeństwo rodziny, szacunek i szczęście.  

zdjęcia...

Dla rodziców

Dla uczniów

Plan lekcji

Linki

Profilaktyka zdrow.

 

 

 

Copyright © 2007-2014 Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach